Ảnh thực tế dự án Eden Rose T6/2019

Là nguời theo dự án Eden Rose từ những ngày đầu. Đến hôm nay các hạng mục dự án Eden Rose cơ bản đạt 99%. Thực tế nếu để so sánh giữa bản vẽ 3D và hình ảnh thực tế, bản thân cảm nhận thấy – Đồ thật bao giờ cũng đẹp truờng tồn, vĩnh cửu.

Mời anh chị em cùng chiêm nghiễm một số góc nhỏ từ dự án Eden Rose.

TOP
Hotline: 0915 317 368